Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл 2019-11-01 14:31:38
2 ХАБЭА-н 3 шатны хяналтын журам 2019-08-21 16:57:55 Татах
3 Ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх журам 2019-08-21 16:57:43 Татах
4 ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам 2019-08-21 16:57:29 Татах
5 Орон тооны байнгын бус комисс байгуулах тухай 2019-08-21 16:56:30 Татах
6 ХАБЭА-н Зөвлөл байгуулах тухай 2019-08-21 16:56:15 Татах
7 Далайн захиргааны ажилтнуудыг сургах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр-2019 2019-08-21 16:24:44 Татах
8 Далайн захиргааны ажилтны ёс зүйн шинэчилсэн дүрэм 2019-06-17 13:47:13 Татах
9 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ 2019-05-30 10:08:39 Татах
10 Хяналт шинжилгээ дотоод аудитын зөвлөл 2019-04-24 13:19:01 Татах
11 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2019-03-13 14:40:47
12 Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэх шинэчилсэн журам 2019-03-06 14:01:05 Татах
13 Далайн захиргааны дүрэм 2018-12-27 13:40:44 Татах
14 Монгол Улсын Далайн захиргаанаас дараах ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна 2018-09-18 14:55:13
15 Далайн захиргааны хөдөлмөрийн дотоод журам 2018-09-07 11:30:45 Татах