Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Далайн захиргааны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-08-24 Татах
2 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021-06-18 Татах
3 Далайн захиргааны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021-01-25 Татах
4 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-06-18 Татах
5 Далайн захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-04-27 Татах
6 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-04-15 Татах
7 Далайн захиргааны 2018 оны тайлан 2019-01-28 Татах
8 Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25 Татах
9 Далайн захиргааны Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын албаны мэргэжилтнүүдийн орон нутагт техникийн хяналтын үзлэг, бүртгэл, тооллого хийсэн ажлын тайлан 2018-11-01 Татах
10 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-11-01 Татах
11 Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 2018-11-01 Татах
12 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
13 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
14 Дотоодын усан замын тээврийн танилцуулга 2017-02-13 Татах
15 Усан замын тээврийн Эко вокзал төслийн танилцуулга 2017-02-10 Татах
16 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
17 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
18 Монгол Улсын Далайн захиргаа 2017-02-09 Татах
19 ОХУ-ын Алс дорнодын боомтуудын танилцуулга 2017-02-09 Татах
20 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах