Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Далайн захиргааны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-08-24 10:49:31 Татах
2 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021-06-18 09:31:18 Татах
3 Далайн захиргааны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021-01-25 17:22:57 Татах
4 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-06-18 12:13:12 Татах
5 Далайн захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-04-27 14:07:58 Татах
6 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-04-15 13:17:09 Татах
7 Далайн захиргааны 2018 оны тайлан 2019-01-28 15:19:36 Татах
8 Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25 15:16:57 Татах
9 Далайн захиргааны Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын албаны мэргэжилтнүүдийн орон нутагт техникийн хяналтын үзлэг, бүртгэл, тооллого хийсэн ажлын тайлан 2018-11-01 16:10:26 Татах
10 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-11-01 16:08:25 Татах
11 Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 2018-11-01 14:02:36 Татах
12 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 16:43:32 Татах
13 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 16:43:06 Татах
14 Дотоодын усан замын тээврийн танилцуулга 2017-02-13 11:16:35 Татах
15 Усан замын тээврийн Эко вокзал төслийн танилцуулга 2017-02-10 16:20:40 Татах
16 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 19:30:02 Татах
17 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 19:29:54 Татах
18 Монгол Улсын Далайн захиргаа 2017-02-09 19:28:24 Татах
19 ОХУ-ын Алс дорнодын боомтуудын танилцуулга 2017-02-09 19:28:12 Татах
20 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 19:28:03 Татах