Нэр Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 4-Р УЛИРЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2023-05-06 Татах
2 Далайн захиргааны 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан 2023-03-22 Татах
3 ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА 2023-03-15 Татах
4 Далайн захиргааны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2023-03-15 Татах
5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө 2022-02-16 Татах
6 Далайн захиргааны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2022-02-16 Татах
7 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны тайлан 2022-02-16 Татах
8 Далайн захиргааны 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан /бичлэг/ 2022-01-03
9 Далайн захиргааны 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан 2022-01-03 Татах
10 Далайн захиргааны 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-08-24 Татах
11 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөө 2021-06-18 Татах
12 Далайн захиргааны 2020 оны үйл ажиллагааны тайлан 2021-01-25 Татах
13 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан 2020-06-18 Татах
14 Далайн захиргааны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-04-27 Татах
15 Далайн захиргааны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-04-15 Татах
16 Далайн захиргааны 2018 оны тайлан 2019-01-28 Татах
17 Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан албаны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25 Татах
18 Далайн захиргааны Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын албаны мэргэжилтнүүдийн орон нутагт техникийн хяналтын үзлэг, бүртгэл, тооллого хийсэн ажлын тайлан 2018-11-01 Татах
19 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргааны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-11-01 Татах
20 Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар 2018-11-01 Татах
21 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
22 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-08-20 Татах
23 Дотоодын усан замын тээврийн танилцуулга 2017-02-13 Татах
24 Усан замын тээврийн Эко вокзал төслийн танилцуулга 2017-02-10 Татах
25 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
26 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах
27 Монгол Улсын Далайн захиргаа 2017-02-09 Татах
28 ОХУ-ын Алс дорнодын боомтуудын танилцуулга 2017-02-09 Татах
29 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-02-09 Татах