Усанд осолдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар