Усан замын тээврийн хэрэгслийн баримт материалыг цахимаар хүлээн авах систем


  • Таны материал амжилттай илгээгдсэн бол дахин илгээх шаардлагагүй.
  • Энэ систем зөвхөн JPG, PNG, PDF өргөтгөлтэй файлуудыг хүлээн авна.
  • Хүлээн авах файлын хэмжээний хязгаартай тул том хэмжээтэй файлыг багасгаж явуулна уу.


  • Усан замын тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгүүлэх (иргэн)

    Усан замын тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгүүлэх (байгууллага)

    Шилжилт хөдөлгөөн

    Бүртгэлээс хасуулах