Далайн захиргаанаас хийсэн судалгааны ажлууд

Нэр Нийтэлсэн огноо Татаж авах
1 БНСУ-ААС МОНГОЛ УЛСАД ЧИНГЭЛГЭЭР ТЭЭВЭРЛЭГДЭЖ БУЙ ИМПОРТЫН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ “МОНГОЛ-САММОК ЛОЖИСТИК” ХАМТАРСАН КОМПАНИАР ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖИЙН ТАЛААРХ СУДАЛГАА 2019.10.31
2 БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАКСТАН УЛСЫН “ХОРГОС” ХУУРАЙ БООМТЫН 2020
3 МОНГОЛ УЛСАД ХУУРАЙ БООМТ БАЙГУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, НӨХЦӨЛ БОЛОМЖИЙН ТУХАЙ СУДАЛГАА 2021
4 МОНГОЛ УЛСАД ХУУРАЙ БООМТ БАЙГУУЛАХАД ГАРАХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ СУДАЛГАА 2022
5 МОНГОЛ УЛСЫН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БНХАУ-ЫН “ЖИНЖОУ” ДАЛАЙН БООМТООР ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖ, ЗАРДЛЫН ТООЦООЛЛЫН СУДАЛГАА 2018
6 МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛСЫН БАРУУН ЛИГУРИЯГИЙН ТЭНГИСИЙН БООМТЫГ АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА 2018.12.30
7 МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН “ВОСТОЧНЫЙ” ДАЛАЙН БООМТООР ДАМЖУУЛАН ГУРАВДАГЧ ОРНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ТЭЭВЭРЛЭН ХҮРГЭХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖИЙН ТАЛААР ХИЙСЭН СУДАЛГАА 2018
8 МОНГОЛ УЛСЫН ЭКСПОРТЫН КОКСЖИХ НҮҮРСИЙГ БНХАУ-ЫН ДАЛАЙН БООМТ (ЦАОФЭЙДЯНЬ БООМТ БОЛОН ЖИНЖОУ БООМТ) ХҮРГЭЖ ХУДАЛДААЛАХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО СУДАЛГАА 2019
9 ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН ТЭДГЭЭРЭЭС БАТЛАН ГАРГАСАН, МОНГОЛ УЛСЫН ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИКИЙН САЛБАРТ ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ ҮЗҮҮЛЖ БОЛОХ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТЫН ШИНЖИЛГЭЭ 2019.11.12
10 ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ, МОНГОЛ УЛСЫН ТЭЭВЭР ЛОГИСТИКИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ БОЛОМЖ 2019
11 ХУУРАЙ БООМТЫН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ БОЛОН БУСАД УЛСЫН ТУРШЛАГЫГ МОНГОЛ УЛСАД АШИГЛАХ НЬ 2019