Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Импортоор оруулж ирэх усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавих эрүүл ахуй, халдвар, хорио цээрийн шаардлагыг тогтоох журам 2021-10-14 Татах
2 Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-25 Татах
3 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2020-11-30 Татах
4 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-11-17 Татах
5 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-11-12 Татах
6 Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг “Эко аялал, жуулчлалын бүс” болгон хөгжүүлэх тухай 2019-08-29 Татах
7 Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төлбөрийн жишиг батлах тухай 2019-07-08 Татах
8 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-05-30 Татах
9 2019 ОНЫГ ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ БОЛГОХ ТУХАЙ 2019-05-30 Татах
10 ТОГТООЛ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009 оны (№143) 2019-04-15 Татах
11 2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын жил” болгох тухай (№59) 2019-03-25 Татах
12 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай (№01) 2018-09-03 Татах
13 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай (№258) 2018-09-03 Татах
14 Төлөвлөгөө батлах тухай (№201) 2018-06-27 2018-08-20 Татах
15 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай (№121) 2016-10-26 2018-08-20 Татах
Татах
16 Журам батлах тухай (№246) 2017-09-13 2018-08-20 Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
Татах
17 Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны Төсвийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай (№337) 2017-12-13 2018-08-20 Татах
18 Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах тухай (№180) 2015-05-11 2018-08-20 Татах
19 МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 2017-02-09
20 АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА /АПЕК/-НЫ ХУДАЛДАА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЛИБЕРАЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР МОНГОЛ УЛСЫН ӨӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017-02-09
21 Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 2015-02-12 Татах
Татах