Мэндчилгээ

САРАНЖАВЫН ТҮВШИНТӨР

Монгол Улсын Далайн Захиргааны Дарга

Боловсрол:

  • ШУТИС, МС Лицей
  • ОХУ-ын Адмирал Г.И.Невельскийн нэрэмжит Тэнгисийн их сургуулийн хөлөг онгоцны удирдлага, техникийн ухааны магистр

Ажилласан байдал:

  • “Ложистик Лайн” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
  • “Монголын Хөлөг Онгоцны Бүртгэл” хамтарсан компаний далбааны эзэн улсын хянан шалгагч
  • Монгол Улсын Зам, Тээврийн Хөгжлийн Яамны мэргэжилтэн

 

МЭНДЧИЛГЭЭ

            Монгол Улсад далайн тээврийн салбарыг хөгжүүлэхийн төлөө санаа тавин ажиллаж ирсэн үе үеийн төлөөлөл, ахмад буурлууд, усан замын тээврийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, хөлгийн ахмад, инженерүүд, далайчид, завьчид та бүхэнд Монгол Улсын Далайн захиргааны хамт олны нэрийн өмнөөс мэндчилгээ дэвшүүлье.

            Монгол Улс 1996 онд Олон улсын далайн байгууллагад гишүүнээр элсэж, далайн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх үндсэн суурь нөхцөл болох Олон улсын далайн эрх зүйн 20 гаруй гэрээ, конвенцид нэгдэн орж, Монгол Улсын “Далай ашиглах тухай” хууль, “Хөлөг онгоц бүртгэх тухай журам” баталсан нь Монгол Улс далайн тээвэр эрхлэх хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн чухал ач холбогдолтой явдал болсныг энд цохон тэмдэглэх нь зүйтэй.

            Монгол Улсын Далайн захиргаа нь Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяанд ажиллаж, Монгол Улсын хууль, тогтоомж, далайн салбарын олон улсын гэрээ, конвенцийн хэм хэмжээнд нийцүүлэн далайн болон усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах, хүрээлэн буй орчныг бохирдуулахгүй байх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хөлөг онгоц бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах, далайн болон усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг хангах хяналт шалгалт явуулах, далбааны эзэн улсын үүргийг хэрэгжүүлэх, усан замын тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, техникийн үзлэг хийх, холбогдсон эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

            Монгол Улс далайд гарцгүй орны хувьд их далайд гарах, өөрийн улсын далбааг мандуулсан хөлөг онгоцоор далайн олон улсын худалдаа, тээврийн үйл ажиллагаанд оролцохын сацуу далайн эрэг бүхий улсуудын нэгэн адил олон улсын худалдааны сүлжээнээс эдийн засгийн үр ашиг хүртэхийг эрмэлзэж, хөрш улсуудаар дамжин өнгөрөх асуудлыг шийдвэрлэх, найдвартай далайн гарцтай болох нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж ирсэн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тодорхой үр дүнд хүрч байгааг дуулгахад таатай байна. 

            Аялал жуулчлалын салбарыг түшиглэн хөгжиж буй усан замын тээврийн үйлчилгээг хүний амь нас, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байдлаар зохион байгуулах, усан замын тээврийн салбарт олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэх, усан замын тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, жолоодогсдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, усан замын тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн арга хэмжээ нь манай байгууллагын үйл ажиллагааны нэг хэсэг билээ.

            Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2017 оныг “Далай болон усан замын тээврийн салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох” жил болгон зарлаж, усан замын тээврийн салбарын гол хууль болох “Усан замын тээврийн тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Улсын Их Хурлаар батлуулсан билээ. Далайн захиргаа нь энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг хангах, хууль сурталчлах арга хэмжээг зохион байгуулахаас гадна салбарын зарим дүрэм, журам, стандартыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлыг эхлүүлээд байна.

            Далайд гарцгүй улсуудын далбаагаа мандуулах эрхийн дагуу Монгол Улс хөлөг онгоцны нээлттэй бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2003 онд Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад эхлүүлснээс хойш өнөөг хүртэл амжилттай ажиллаж байна.

            Монгол Улсын далбааны эзэн улсын эрх үүргээ хэрэгжүүлж буй байдалд Олон улсын далайн байгууллагаас 2016 оны 11 дүгээр сард аудитын шалгалт хийсэн бөгөөд бид ойрын жилүүдэд аудитын шалгалтаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу хууль тогтоомжоо улам боловсронгуй болгох, хөлөг онгоцны бүртгэлийг Улаанбаатар хотод төвлөрүүлэх, Монгол Улсын бүртгэлтэй хөлөг онгоцны хяналтыг хэрэгжүүлэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлэх, бүртгэлийн чанарыг сайжруулах, улмаар агентын сүлжээг шинээр үүсгэх замаар бүртгэлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа билээ.

            Цаашид бид Монгол Улсын далайн салбарыг дэлхийн түвшинд хүргэхийн төлөө чармайн ажиллаж байгаа бөгөөд нэгэн цагт дэлхийн талыг эзэлж явсан аугаа түүхтэй Монголчууд бид их далайд ч гэсэн өөрсдийн гэсэн орон зайг бий болгож чадна гэдэгт итгэл төгс байдгаа илэрхийлье.

            Монгол Эх орон минь мандан бадраг!

 

                        ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ ДАРГА                   С.ТҮВШИНТӨР