Нэр Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Төлөвлөгөө батлах тухай 174 2018-06-27 Татах
2 Салбар хороо байгуулах тухай 2016-09-01 Татах
3 Осол зөрчлийн талаарх мэдээллийг шуурхай дамжуулж ажиллах тухай 2017-09-20 Татах
4 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай 2017-05-17 Татах
5 Төлөвлөгөө батлах тухай 161 2017-08-15 Татах
6 Төлөвлөгөө батлах тухай 185 2017-09-19 Татах
7 Нууцын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2017-12-04 Татах
8 Журам батлах тухай 2017-12-14 Татах
9 Дүрэм батлах тухай 2017-12-21 Татах
10 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-01-05 Татах
11 Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тухай 2018-02-08 Татах
12 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай /Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах Ажлын хэсэг/ 2018-02-21 Татах
13 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай /Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол Саммок Ложистикс” ХХК-ийн/ 2018-02-27 Татах
14 Төлөвлөгөө батлах тухай /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр”-ийг Зам, тээврийн салбар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/ 2018-04-02 Татах
15 Төлөвлөгөө батлах тухай 2018-04-04 Татах
16 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-10 Татах
17 Журам шинэчлэн батлах тухай 2018-06-05 Татах
18 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2015.01.30 Татах
19 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2014.02.26 Татах
20 Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2007.11.05 Татах
21 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал Татах
22 Зам, тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал
23 Хамтарсан тушаал