Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх журам (№А/87) 2021-11-19 Татах
2 Усан замаар зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тариф тогтоох аргачлалыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн A/228 дугаар тушаалаар батлав 2021-03-26 Татах
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№А/08) 2021-02-04 Татах
4 2021 оныг "Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил" болгон зарлах тухай (№А/01) 2021-01-12 Татах
5 Тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай (№А/202) 2020-11-03 Татах
6 Төлөвлөгөө батлах тухай (№A/183) 2020-10-06 Татах
7 Цахим болон тоон гарын үсэгт шилжүүлэх тухай (№A/160) 2020-09-28 Татах
8 Салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөө батлах тухай (№A/144) 2020-08-04 Татах
9 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№A/110) 2020-07-02 Татах
10 Жишиг норм батлах тухай (№390) 2020-06-18 Татах
11 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай (№A/79) 2020-04-29 Татах
12 Жагсаалт батлах тухай (№A/22) 2020-02-10 Татах
13 "Сахилга хариуцлага - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил" болгон зарлах тухай (№A/01) 2020-01-07 Татах
14 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай (№254) 2019-09-23 Татах
15 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай (№253) 2019-09-19 Татах
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№104) 2019-05-01 Татах
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№252) 2019-01-24 Татах
18 Зам тээврийн салбарын аюулгүй ажиллагаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг өндөржүүлэх тухай (№16) 2019-01-24 Татах
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№252) 2018-12-25 Татах
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№290) 2018-12-25 Татах
21 Мэдээллийн схем баталж, мэдээлэл дамжуулах тухай (№235) 2018-10-29 2018-10-31 Татах
22 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай (№02) 2018-09-03 Татах
23 Төлөвлөгөө батлах тухай 174 2018-06-27 2018-08-20 Татах
24 Салбар хороо байгуулах тухай 2016-09-01 2018-08-20 Татах
25 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай (№102) 2017-05-17 2018-08-20 Татах
26 Төлөвлөгөө батлах тухай (№161) 2017-08-15 2018-08-20 Татах
27 Төлөвлөгөө батлах тухай (№185) 2017-09-19 2018-08-20 Татах
28 Нууцын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай (№252) 2017-12-04 2018-08-20 Татах
29 Журам батлах тухай (№259) 2017-12-14 2018-08-20 Татах
30 Дүрэм батлах тухай (№263) 2017-12-21 2018-08-20 Татах
31 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№05) 2018-01-05 2018-08-20 Татах
32 Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тухай (№23) 2018-02-08 2018-08-20 Татах
33 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай /Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах Ажлын хэсэг/ (№157) 2018-07-23 2018-08-20 Татах
34 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай /Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол Саммок Ложистикс” ХХК-ийн/ (№32) 2018-02-27 2018-08-20 Татах
35 Төлөвлөгөө батлах тухай /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр”-ийг Зам, тээврийн салбар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/ (№64) 2018-04-02 2018-08-20 Татах
36 Төлөвлөгөө батлах тухай (№67) 2018-04-04 2018-08-20 Татах
37 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№98) 2018-05-10 2018-08-20 Татах
38 Журам шинэчлэн батлах тухай (№119) 2018-06-05 2018-08-20 Татах
39 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2015.01.30 2017-02-14 Татах
40 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2014.02.26 2017-02-14 Татах
41 Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2007.11.05 2017-02-14 Татах
42 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал 2017-02-09 Татах
43 Зам, тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал 2017-02-09