Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Усан замаар зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тариф тогтоох аргачлалыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн A/228 дугаар тушаалаар батлав 2021-03-26 15:31:22 Татах
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№А/08) 2021-02-04 12:22:11 Татах
3 2021 оныг "Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил" болгон зарлах тухай (№А/01) 2021-01-12 13:21:20 Татах
4 Тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай (№А/202) 2020-11-03 13:19:54 Татах
5 Төлөвлөгөө батлах тухай (№A/183) 2020-10-06 10:12:59 Татах
6 Цахим болон тоон гарын үсэгт шилжүүлэх тухай (№A/160) 2020-09-28 12:15:26 Татах
7 Салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөө батлах тухай (№A/144) 2020-08-04 08:53:10 Татах
8 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№A/110) 2020-07-02 10:50:53 Татах
9 Жишиг норм батлах тухай (№390) 2020-06-18 15:10:01 Татах
10 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай (№A/79) 2020-04-29 13:44:58 Татах
11 Жагсаалт батлах тухай (№A/22) 2020-02-10 14:27:38 Татах
12 "Сахилга хариуцлага - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил" болгон зарлах тухай (№A/01) 2020-01-07 11:45:49 Татах
13 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэх, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх тухай (№254) 2019-09-23 16:33:00 Татах
14 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай (№253) 2019-09-19 16:32:39 Татах
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№104) 2019-05-01 15:03:17 Татах
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№252) 2019-01-24 15:45:49 Татах
17 Зам тээврийн салбарын аюулгүй ажиллагаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг өндөржүүлэх тухай (№16) 2019-01-24 15:44:18 Татах
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№252) 2018-12-25 15:02:32 Татах
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай (№290) 2018-12-25 15:02:04 Татах
20 Мэдээллийн схем баталж, мэдээлэл дамжуулах тухай (№235) 2018-10-29 2018-10-31 12:00:18 Татах
21 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай (№02) 2018-09-03 15:33:05 Татах
22 Төлөвлөгөө батлах тухай 174 2018-06-27 2018-08-20 16:29:06 Татах
23 Салбар хороо байгуулах тухай 2016-09-01 2018-08-20 16:28:46 Татах
24 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай (№102) 2017-05-17 2018-08-20 16:28:17 Татах
25 Төлөвлөгөө батлах тухай (№161) 2017-08-15 2018-08-20 16:27:50 Татах
26 Төлөвлөгөө батлах тухай (№185) 2017-09-19 2018-08-20 16:27:36 Татах
27 Нууцын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай (№252) 2017-12-04 2018-08-20 16:27:20 Татах
28 Журам батлах тухай (№259) 2017-12-14 2018-08-20 16:27:02 Татах
29 Дүрэм батлах тухай (№263) 2017-12-21 2018-08-20 16:26:48 Татах
30 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№05) 2018-01-05 2018-08-20 16:26:33 Татах
31 Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тухай (№23) 2018-02-08 2018-08-20 16:26:13 Татах
32 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай /Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах Ажлын хэсэг/ (№157) 2018-07-23 2018-08-20 16:25:45 Татах
33 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох тухай /Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол Саммок Ложистикс” ХХК-ийн/ (№32) 2018-02-27 2018-08-20 16:25:32 Татах
34 Төлөвлөгөө батлах тухай /Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр”-ийг Зам, тээврийн салбар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө/ (№64) 2018-04-02 2018-08-20 16:25:08 Татах
35 Төлөвлөгөө батлах тухай (№67) 2018-04-04 2018-08-20 16:24:50 Татах
36 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (№98) 2018-05-10 2018-08-20 16:09:16 Татах
37 Журам шинэчлэн батлах тухай (№119) 2018-06-05 2018-08-20 16:09:02 Татах
38 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2015.01.30 2017-02-14 14:39:40 Татах
39 /Хүчингүй/ Зам, тээврийн сайдын тушаал 2014.02.26 2017-02-14 14:34:29 Татах
40 Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын тушаал 2007.11.05 2017-02-14 14:33:31 Татах
41 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал 2017-02-09 17:40:05 Татах
42 Зам, тээвэр барилга хот байгуулалтын сайдын тушаал 2017-02-09 17:30:58