Зам тээврийн салбарын аюулгүй ажиллагаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг өндөржүүлэх тухай (№16)