Нэр Батлагдсан огноо Нийтлэгдсэн Хавсаргасан файл
1 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага 2020-09-22 14:11:12 Татах
2 Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам 2020-01-06 15:50:55 Татах
3 Усан замын тээврийн хэрэгслийн жолооч, мэргэшсэн жолооч бэлтгэх журам 2019-10-25 10:21:23 Татах
4 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектын гэрчилгээний загвар 2019-03-20 13:30:23 Татах
5 Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьектод гэрчилгээ олгох журам 2019-03-20 13:30:08 Татах
6 Усан замын объект болон усан замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын дүрэм 2019-02-11 15:14:40 Татах
Татах
7 Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2018-06-05 2018-08-20 16:31:54 Татах
8 Усан замын тээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 2006-04-05 2018-08-20 16:30:55 Татах
9 “Далбааны улсын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх хяналтын байцаагчийн ажлын хувцас, үнэмлэх, тэмдэгний загвар, техник хэрэгсэл, тэдгээрийг хэрэглэх дүрэм” 2018-06-12 2018-06-21 09:07:34 Татах
10 Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 10:30:29 Татах
11 Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлын дүрэм 2017-12-21 2018-05-02 10:19:59 Татах
12 МОНГОЛ УЛСЫН ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БҮРТГЭЛД ХӨЛӨГ ОНГОЦ БҮРТГЭХ ЖУРАМ 0000-00-00 2015-02-16 16:11:33
13 /Хүчингүй/ Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 2015-02-11 11:05:57
14 Усан замын зогсоол байгуулах түүнийг ашиглах журам 2005-02-07 2015-02-11 10:58:44 Татах
15 /Хүчингүй/ Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн ашиглалтын дүрэм 2005-02-07 2015-02-11 10:56:25 Татах