Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч, ачаа тээвэрлэх дүрэм