Үйл явдлын мэдээ

Огноо: 2024-05-06 Тендер шалгаруулалтын нэр: Шатахуун Тендер шалгаруулалтын дугаар: МУДЗ/20240202017 1. Монгол Улсын Далайн захиргаа нь тенде...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024.05.06 Тендер шалгаруулалтын нэр: Монгол Улсад хуурай боомт байгуулах боломжтой байршлуудыг тодорхойлох Тендер шалгаруулалтын дугаар...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024.05.01 Тендер шалгаруулалтын нэр: Буйр нуурт усан замын боомт байгуулах нөхцөл байдлын судалгаа Тендер шалгаруулалтын дугаар: МУДЗ/2...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024.05.01 Тендер шалгаруулалтын нэр: Монгол Улсад байгуулах боломжтой хуурай боомтын байршлуудад нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх /Багц-1, Багц-...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024.04.16 Тендер шалгаруулалтын нэр: "Замын-Үүд хуурай боомт" байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын суурь су...
Дэлгэрэнгүй

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улсын Лондон хотноо 2024 оны 03 дугаар сарын 11-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Олон улсын далайн байгуулл...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024-04-08 Тендер шалгаруулалтын нэр: Зөөврийн хяналтын камерын систем бүхий усан замын чиглүүлэгч төхөөрөмж /гэрэлт цамхаг/, 2 ширхэг /Хөвс...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024-04-08 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аврах завь тээвэрлэх чиргүүл /Хөвсгөл/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: МУДЗ/20240202008 1. Монгол ...
Дэлгэрэнгүй

Боомтын сэргэлт форумын хүрээнд 2024 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдсан “Далайн эрх зүйн тухай Нэгдсэн Үндэстний конвенцийн заал...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2024.03.20 Тендер шалгаруулалтын нэр: Усан замын тээврийн хяналтын постын гадна цахилгааны шугам татах, дэд өртөө байгуулах /Архангай, Өгийн...
Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн


Үйл явдлын мэдээ