Үйл явдлын мэдээ

Монгол Улсын Далай ашиглах тухай хууль, далайн салбарын олон улсын гэрээ конвенц болон Олон улсын далайн байгууллага /ОУДБ/-ын тогтоол, холбогдох дүрэ...
Дэлгэрэнгүй

    Монгол Улсын Их сургуулийн урилгаар ХБНГУ-аас ирж ажилласан Профессор Андреас Кнорртой Монгол Улсын Далайн захиргааны байр...
Дэлгэрэнгүй

Далайн захиргаа нь тээврийн салбарт бэлтгэгдэн гарч буй боловсон хүчний боловсрол, мэдлэг, төлөвшилд анхаарал хандуулан ажилласаар ирсэн төрийн байгуу...
Дэлгэрэнгүй

Огноо: 2023-05-18 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Суурин компьютер ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: МУДЗ/202302005      &n...
Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулах, ой, усны нөөцийг хамгаалж, нэмэгдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улс...
Дэлгэрэнгүй

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Далайн захиргаанаас усан замын тээврийн аюулгүй байдалд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор нийт усан замын тээври...
Дэлгэрэнгүй

Усан замын тээврийн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулахад төрийн бус, сайн дурын байгууллагын оролцоог хангах, уялдаа холбоог нэмэгдүүлэх зорилгоор &ld...
Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Далайн захиргаа болон БНСУ-ын Далайн тээвэр, загас агнуурын технологийн институт, БНСУ-ын Далайн тээврийн аюулгүй байдлын захиргаатай 202...
Дэлгэрэнгүй

  Далайд гарцгүй Монгол Улс өөрийн эзэмшлийн хөлөг онгоцтой болж түүн дээр өөрийн орны далайчдыг ажиллуулах алсын харааны хүрээнд БНСУ-тай энэ...
Дэлгэрэнгүй

Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Тусгай зориулалтын завины зогсоол байгуулах (Хөвсгөл, Хатгал)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МУДЗ/20230200...
Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн


Үйл явдлын мэдээ