Чадраабалын Бат (1935-2021 он) Хөвсгөл усан замын газрын дарга-капитан, Монгол Улсын Далайн захиргааны ахмад ажилтан Чадраабалын Бат 2021 оны 01 дү...


Далайн тээвэр нь төмөр зам, авто зам, агаарын тээврээс хамгийн хямд зардлаар овор ихтэй, их хэмжээний ачаа барааг тээвэрлэхэд нэн тохиромжтой байдаг. ...


        Монгол Улс “Азийн орнуудын Далайн салбарын эмэгтэйчүүд” (Women in Maritime Asia) нийгэмлэгийн г...  Энэ оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр НҮБ-ын хурлын танхимд “Далайд гарцгүй Монгол Улсын тээвэр, логистикийн өнөөгийн байдал, сайжруулах ...Далайн тээвэрлэлтэд ашиглагдах үгсийн санд General Rate Increase (GRI) хэмээх нэр томьёо байдаг бөгөөд энэ нь тээвэрлэх үнэ өртгийн өсөлтийг илэрхийлд...


Монгол Улсын Далайн захиргааны хамт олон энэ оны 7 дугаар сард Хатгал тосгоны нутагт хамаарах Хөвсгөл нуурын эрэг орчмын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэлээ....


Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн хурал 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам дээр болов. Уг хурлаа...


BIMCO (Baltic International Maritime Counsel) буюу Балтийн Олон Улсын далайн зөвлөл нэртэй байгууллагын төв Дани Улсын Копенгаген хотод үйл ажиллагаа ...