Монгол Улсын Далайн захиргаа нь ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуультай байгуулсан Хамтын ажиллагааны тухай Санамж бичгийн хүрээнд тээврийн салбарт бэл...


Монгол Улсын Далайн захиргаа нь Чингэлэг тээвэртэй холбоотой баримт бичгийн Нэгдүгээр цуврал болох “Ачааны чингэлгийн ашиглалт, аюулгүй ажиллага...


Дэлхий даяар тархсан короновирусын цар тахлын нөлөөгөөр дэлхий нийтээрээ хөл хорионд орсноос шалтгаалан бид бүгд ажиллаж амьдрах цоо шинэ арга замыг э...


        ОХУ-ын Засгийн газар нүүрсний салбарын хөгжлийг дэмжих 2035 он хүртэлх төлөвлөгөөг энэ оны эхээр баталсан б...


Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (WTO), НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө аж ахуйн Байгууллага (FAO) болон Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага (WHO)-уудын удирдлага хура...


Монгол Улсын Далайн захиргаа болон ОХУ-ын Адмирал Г.И.Невельскойн нэрэмжит Тэнгисийн их сургууль хооронд далайн салбарын мэргэжлээр оюутан сургах, мэр...


МОНГОЛ УЛСЫН ДАЛАЙН ЗАХИРГАА     СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА   МОНГОЛ УЛСЫН ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛ...


ШИНЭ КОРОНА ВИРУС БА ДАЛАЙН ТЭЭВЭРТ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ СӨРӨГ НӨЛӨӨ Үр дүнтэй шинэ вакцин гартал шинэ Корона вирус хэмээх энэхүү тахал зөвхөн БНХАУ-аар хязг...


Монгол Улсын Далайн захиргаа болон ОХУ-ын Адмирал Г.И.Невельскойн нэрэмжит Тэнгисийн их сургууль хооронд далайн салбарын мэргэжлээр оюутан сургах, мэр...


Зураг дээр: Shanghai Yangshan terminal Шанхайн Олон Улсын боомт группийн мэдээлснээр тус боомт 2019 онд 42 сая TEU (1 TEU нь 20 фут чингэлэгтэй тэ...