Амралт зугаалгын улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор гол мөрөн, нууруудад усны ослоор амь насаа алдсан хүний тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд онцгой...


   Зам, тээврийн хөгжлийн яамны харьяа Монгол Улсын Далайн захиргаанаас Усан замын тээврийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гол...Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна   Монгол Улсын Далайн захиргааны Нягтлан  бодогч Ажлын байранд тавигдах шаа...


Монгол Улсын Далайн захиргааны Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн “Далайн захиргааны Далбааны эзэн улсын хяналт, шалга...


Усан замын тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах, шилжилт хийх, шаардлагатай баримт материалыг цахимаар хүлээн авах систем ашиг...


Усан замын тээврийн тухай хууль болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 119 дүгээр тушаалаар баталсан “Усан замын тээврийн х...


       Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 815 жилийн ойг тохиолдуулан улс нийгэмдээ олон жил үр бүтээлтэ...


Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөвөлтийн аюулгүй байдлыг хангуулах, тэдгээрийн хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор усан замын тээврийн үйлч...