Далайн тээвэрлэлтэд ашиглагдах үгсийн санд General Rate Increase (GRI) хэмээх нэр томьёо байдаг бөгөөд энэ нь тээвэрлэх үнэ өртгийн өсөлтийг илэрхийлд...


Монгол Улсын Далайн захиргааны хамт олон энэ оны 7 дугаар сард Хатгал тосгоны нутагт хамаарах Хөвсгөл нуурын эрэг орчмын цэвэрлэгээг хийж гүйцэтгэлээ....


Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн хурал 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам дээр болов. Уг хурлаа...


BIMCO (Baltic International Maritime Counsel) буюу Балтийн Олон Улсын далайн зөвлөл нэртэй байгууллагын төв Дани Улсын Копенгаген хотод үйл ажиллагаа ...


Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд! ЗТХЯ-наас "Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал"-ын төслийг бол...


        Монгол Улсын Далайн захиргаа нь хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2003 оноос эрхлэн явуулсан бөгөөд н...


Усан замын тээврийн тухай хууль болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 119 дүгээр тушаалаар баталсан “Усан замын тээврийн хэрэгсэлд т...


Олон Улсын Стандарт, Хэмжил зүйн байгууллагаас батлан гаргасан хийлдэг завины ISO 6185 стандарт нь  3 багцтай бөгөөд Монгол Улсын Далайн захиргаа...


ЗТХЯ-ны харьяа Далайн захиргаа нь Усан замын тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор салбарын захиргааны хэм хэмжээний актуудыг шинээр бо...