Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд! ЗТХЯ-наас "Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал"-ын төслийг бол...


        Монгол Улсын Далайн захиргаа нь хөлөг онгоцны бүртгэлийн үйл ажиллагааг 2003 оноос эрхлэн явуулсан бөгөөд н...


Усан замын тээврийн тухай хууль болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 119 дүгээр тушаалаар баталсан “Усан замын тээврийн хэрэгсэлд т...


Олон Улсын Стандарт, Хэмжил зүйн байгууллагаас батлан гаргасан хийлдэг завины ISO 6185 стандарт нь  3 багцтай бөгөөд Монгол Улсын Далайн захиргаа...


ЗТХЯ-ны харьяа Далайн захиргаа нь Усан замын тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор салбарын захиргааны хэм хэмжээний актуудыг шинээр бо...Монгол Улсын Далайн захиргаа нь ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуультай байгуулсан Хамтын ажиллагааны тухай Санамж бичгийн хүрээнд тээврийн салбарт бэл...


Монгол Улсын Далайн захиргаа нь Чингэлэг тээвэртэй холбоотой баримт бичгийн Нэгдүгээр цуврал болох “Ачааны чингэлгийн ашиглалт, аюулгүй ажиллага...


"Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага" төсөлд оруулах саналаа Далайн захиргаанд 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны дотор и...


Дэлхий даяар тархсан короновирусын цар тахлын нөлөөгөөр дэлхий нийтээрээ хөл хорионд орсноос шалтгаалан бид бүгд ажиллаж амьдрах цоо шинэ арга замыг э...