Аливаа улсын эдийн засагт тээвэр логистикийн салбар гол үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд хүнтэй зүйрлэвэл бүх эд эр...


Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас Далай ашиглах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 02 дугаар 19-ний өдөр зохион...


     ОУДБ, Сингапур улсын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр, Сингапур улсын Далайн тээврийн академи зэрэг байгууллагуудаас хамтран Аюулгүй аж...


2018 оны 11 дүгээр сарын 12-13 өдрүүдэд Сингапур улсын боомтын бүс нутгийн гадна буюу тус улсын хилийн гаднах OPL (Outside Port Limits) бүс нутагт Мон...


Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын Монгол Улсын Шадар сайдтай байгуулсан 2018 оны үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсаны дагуу “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын ...


      Монгол Улсын Далайн захиргаанаас НҮБ-ын Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төвтэй хамтран “ХУДАЛДА...


Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төв ДГХБО-ын асуудал эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн урилгаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний ө...


Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон “Экспортыг дэмжих төсөл”-өөс 2018 оны 10 сарын 31-ний өдөр “Экспортын түнш орн...


      БНХАУ-ын Эрээн хотноо 2018.10.23-24-ний өдрүүдэд “Хятад-Монгол-Орос улсын тээврийн коридорыг хөгжүүлэх” сэдэвт Б...


Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой объектод гэрчилгээ олгох журмын төсөлд оруулах саналаа Далайн Захиргааны мэргэжилтэн С....