Үйл явдлын мэдээСЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ. Хөвсгөл нуур Хатгал тосгон болон Ханх сум орчимд битүү мөсөн бүрхүүлтэй болсон бөгөөд мөсний зузаан 35-40 см байгаа нь олон жилийн ду...
Дэлгэрэнгүй

УИХ-ын чуулганы 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Далайн хөдөлмөрийн тухай 2006 оны конвенцод 2016, 2018 онд оруулсан нэмэлт,...
Дэлгэрэнгүй


Олон улсын далайн байгууллага (ОУДБ)-ын Ассамблейн 33 дугаар ээлжит чуулга уулзалт энэ оны 11 дүгээр сарын 27-ноос 12 дугаар сарын 6-ны өдрүүдэд Лондо...
Дэлгэрэнгүй

ОУДБ-ын удирдах дээд байгууллага болох Ассамблей нь хоёр жил тутам ээлжит чуулганаа хуралдуулдаг ба шаардлагатай тохиолдолд ээлжит бусаар ч хуралддаг ...
Дэлгэрэнгүй


Далайн тээвэр нь их хэмжээний ачаа барааг хол зайд хямд зардлаар тээвэрлэдэг давуу талтай, ийм ч учраас далайн тээврийн зардлыг бууруулах зорилгоор чи...
Дэлгэрэнгүй


Шинээр нэмэгдсэн


Үйл явдлын мэдээ