Далбааны эзэн улсын хяналтын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдэг.

Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/70 дугаар тушаалаар батлагдсан Далбааны эзэн улсын хяналтын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцасны загвар, ялгах тэмдэг. Хавсралт файл
Загвар батлах тухай 2023 А70.pdf156.35KB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ