Далайн захиргааны бүтэц, дүрэм, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухайХавсралт файл
2023-ДЗ-Бүтэц, дүрэм.pdf3.29MB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ