Салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах төлөвлөгөө батлах тухай (№A/144)