2021 оныг "Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил" болгон зарлах тухай (№А/01)
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ