"Сахилга хариуцлага - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил" болгон зарлах тухай (№401)