"Сахилга хариуцлага - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил" болгон зарлах тухай (№A/01)