Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг “Эко аялал, жуулчлалын бүс” болгон хөгжүүлэх тухай