Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг “Эко аялал, жуулчлалын бүс” болгон хөгжүүлэх тухай
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ