Шилжилт хөдөлгөөн

Нэр
Цахим шуудан
Холбоо барих утас


1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар / Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
2. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон бусад холбогдох татвар, хураамж төлсөн баримт
3. Хуульд заасан даатгалд даатгуулсан баримт
4. Иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд байгуулсан өмчлөлөө шилжүүлсэн гэрээ /нотариатаар гэрчлүүлсэн/
5. Усан замын тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
6. Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн өөрчлөлт нь стандартын шаардлага хангаж байгааг нотолсон техникийн хяналтын үзлэгийн дүгнэлт, хүсэлт
Бүх улбар шар болон улаан талбаруудыг бүтэн бөглөнө үү.