Усан замын тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх (иргэн)

Овог нэр
Цахим шуудан
Холбоо барих утас


1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
3. Усан замын тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн техникийн дагалдах баримт бичиг
4. Импортоор оруулж ирсэн бол гаалийн бүрдүүлэлтийн мэдүүлэг, эсхүл бүрдүүлэлт хийснийг нотолсон гаалийн байгууллагын тодорхойлолт
5. Усан замын тээврийн хэрэгслийг Монгол Улсад үйлдвэрлэж, угсарсан бол түүнийг нотолсон баримт бичиг
6. Усан замын тээврийн хэрэгслийг техникийн үзлэг, оношлогоонд оруулсан баримт бичиг
7. Улсын тэмдэгтийн хураамж болон бусад холбогдох татвар, хураамж төлсөн баримт
8. Хуульд заасан даатгалд даатгуулсан баримт
Бүх улбар шар болон улаан талбаруудыг бүтэн бөглөнө үү.