Далайн захиргааны Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын албаны мэргэжилтнүүдийн орон нутагт техникийн хяналтын үзлэг, бүртгэл, тооллого хийсэн ажлын тайлан


Хавсралт файл
Техникийн үзлэгийн тайлан.docx439.33KB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ