Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл

Далайн захиргааны ажилтнуудын албан тушаал  холбоо барих утасны дугаар

Албан тушаал

Нэр

Холбоо барих утасны дугаар

Захиргаа, удирдлагын хэлтэс

1.

Даргын үүргийг түр хариуцагч/Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

Э.Энхбаяр

51261490

2.

Нягтлан бодогч

Ш.Азмаа

70124802

3.

Хууль тогтоомж, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн

Ю.Өлзийжаргал

51261489

4.

Олон улсын гэрээ, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн/

Э.Мягмардорж

70114802

5.

Олон улсын гэрээ, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн/

А.Хишигдэлгэр

70114802

6.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

О.Дашбалбар

70114802

7.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Дөлгөөн

70114802

8.

Бичиг хэрэг, архив хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Ануужин

51261489

9.

Мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

10.

Нярав /санхүү, аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн/

Л.Тэргэл

70124802

11.

Жолооч

Ч.Хангай

 

Хөлөг онгоцны бүртгэл, хяналтын алба

12.

Хөлөг онгоцны бүртгэл, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн мэргэжилтэн

Б.Оргил

11310642

13.

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Золбоо     

11310642

14.

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Чандманьсайхан

11310642

15.

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

О.Анужин

11310642

16.

Хөлөг онгоцны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан алба

17.

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн   

Б.Мөнхбат         

70144802

18.

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Байгалмаа

70144802

19.

Далайн тээвэр, логистик хариуцсан мэргэжилтэн

С.Билэгсайхан

70144802

20.

Далайн тээвэр, логистик хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энхбаяр

70144802

Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналтын алба

21.

Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Т.Олонбаяр  

70134802

22.

Усан замын тээврийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн/ улсын байцаагч/

Б.Нэргүй

70144802

23.

Усан замын тээврийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн/ улсын байцаагч/

Ш.Долгион

70144802

24.

Усан замын тээврийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

У.Нарантуяа

70144802

25.

Усан замын тээврийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Баярбат

70144802

26.

Сахиул  /Хатгал/

Д.Пүрэвцог

 

27.

Сахиул   /Ханх/

Б.Мөнхбаатар

 

-о-О-о-

 

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ