Зам, тээврийн албан хаагчид, салбарын харьяа агентлаг, байгууллагын дарга, дэд дарга нарыг гадаадад томилолтор ажиллуулах журам
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ