Зам, тээврийн яам БНХАУ-ын Бээжингийн зам харилцааны их сургууль нарын хамтарсан семинарт Далайн захиргаа 2012 оны 11 дүгээр сарын 22, 23 ны өдрүүдэд ...


Монгол улс БНСУ-тай хамтарч 10 далайчныг бэлдэхээр боллоо. Монгол Улсын Далайн Захиргааны зорилго, бодлого чиглэлд өөрийн салбарын мэргэшсэн боловсон ...


Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр зорьж буй манай улс сүүлийн жилүүдэд Хөвсгөл далайд мөсний баяр хийдэг болсон. Энэ жилийн мөсний баяр 3 дугаар са...


Зам тээврийн яамны Далайн захиргаа нь өөрийн байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, дадлагажуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Сингапур улсад байрлах “Мо...


Далайн захиргааны дарга Х.Энхбаатар, ахлах мэргэжилтэн Д.Байгалмаа, хуулийн зөвлөх Д.Мөнхцэцэг нар Сингапур Улс дахь “Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл” ...


Бид өмнө нь та бүхэндээ цахим хуудсаараа дамжуулан өөрсдийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Сингапур улс руу тур...


Монгол Улс нь Олон улсын далайн байгууллага (ОУДБ)-ын гишүүнээр 1996 онд элсэж орсон бөгөөд тус байгууллага нь олон улсад нийтээр дагаж мөрдөх хууль, ...


Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2007 онд байгуулсан “Худалдааны далайн тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай” хэлэлцээр болон Монгол Ул...


Далайн захиргааны мэргэжилтэн Дамба овогтой Байгалмаа нь Шведийн Вант Улсын Малмо хотод орших Дэлхийн Далайн Их сургууль (World Maritime University) -...


Энэ гүүрийг зураг төсөл боловсруулсны дагуу гүйцэтгэсэн бөгөөд хөвдөг гүүр нь иж бүрдэлтэй, шинэ, 60 тоннын даацтай, өргөн нь 6.2 м, эргийн талаас бэх...