Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2007 онд байгуулсан “Худалдааны далайн тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай” хэлэлцээр болон Монгол Ул...


Далайн захиргааны мэргэжилтэн Дамба овогтой Байгалмаа нь Шведийн Вант Улсын Малмо хотод орших Дэлхийн Далайн Их сургууль (World Maritime University) -...


Энэ гүүрийг зураг төсөл боловсруулсны дагуу гүйцэтгэсэн бөгөөд хөвдөг гүүр нь иж бүрдэлтэй, шинэ, 60 тоннын даацтай, өргөн нь 6.2 м, эргийн талаас бэх...


Монгол Солонгосын Засгийн газар хоорондын далайн тээврийн салбар дахь хамтын ажиллагаа, Монгол Улсад далайн салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрийн ...


2012 оны 3 дугаар сарын 17-31-ны хооронд Солонгос Улсын Сөүл болон Бусан хотод болсон БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /KOICA/ болон Мон...


Олон Улсын Далайн байгууллагын даалгавар (ITCP хөтөлбөрын дугаар TC/1241-дагуу Азид далайн хөгжлийг дэмжих) Монгол Улсын Улаанбаатар хотноо 2012.09.10...


Олон улсын далайн байгууллага (ОУДБ) нь 2 жилд нэг удаа ассемблей буюу чуулга уулзалтыг ИБУИНВУ-ын нийслэл Лондон хотод байрлах өөрийн төв байранд зох...


Монгол Улс хэдийгээр Эргийн буюу боомт улс (Coastal or Port state) биш боловч Далбааны эзэн улс (Flag state) болохын хувьд тус семинарт уригдаж оролцс...


Энэхүү өндөр дээд хэмжээний зөвлөлдөх уулзалт, семинар 2014 оны 6 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болж өнгөрсөн ба Далайн захиргааны да...


Монгол Улсад “Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төв” 2013 оны эхээр албан ёсоор байгуулагдсан нь манай улсад анх удаа Олон у...