Шинийн 15-ны ерөөлт сайн өдөр Монгол Улсын далайн тээврийн салбарт өөрийн залуу нас, хөдөлмөр зүтгэлээ мөнхөлсөн ахмад далайчид, салбарын буурлуудаа х...


Манай байгууллагын дарга Хуушааны Энхбаатарыг, Монгол Улсын төрийн байгууллагад ажиллах хугацаандаа гаргасан амжилт, ололт болон Далайн захиргааны хам...БНСУ-ын KBS телевиз Монгол Улсын далайд гарах гарцыг судлаж баримтат кино хийлээ. Доорх линкээр орж үзнэ үү. 
 http://news.kbs.co.kr/...


Монгол Солонгосын Засгийн газар хоорондын далайн тээврийн салбар дахь хамтын ажиллагаа, Монгол Улсад далайн салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөрийн ...


    Далайд гарцгүй орнуудын дийлэнх нь хөгжиж буй орнууд тэр дундаа ядуу буурай орнууд байгаа юм. Эдгээр орнуудын гол хүндрэл бэрхшээл ...


...


Далайн захиргааны даргын 2014 оны 8 дугаар тушаалын дагуу Далайн захиргааны албан хаагчид дотоодын усан замын чиглэлд 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны ө...


    Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Зам тээврийн сайд А.Гансүх  Аврах ажиллагааны тухай 1989 оны Лондонгийн конвенц болон Дала...


Монгол Улсын Засгийн газрын Олон улсын спортын тэмцээн, наадам зохион байгуулах тухай 325 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын А/161 дугаар захир...