Энэхүү өндөр дээд хэмжээний зөвлөлдөх уулзалт, семинар 2014 оны 6 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болж өнгөрсөн ба Далайн захиргааны да...


Монгол Улс хэдийгээр Эргийн буюу боомт улс (Coastal or Port state) биш боловч Далабааны эзэн улс (Flag state) болохын хувьд тус семинарт уригдаж оролц...


    2014 оны 3 дугаар сарын 19-нөөс 21-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо “Далайн технологи ба тоног төхөөрөмж” Олон улсын үзэсгэлэн з...


Зам, тээврийн яам БНХАУ-ын Бээжингийн зам харилцааны их сургууль нарын хамтарсан семинарт Далайн захиргаа 2012 оны 11 дүгээр сарын 22, 23 ны өдрүүдэд ...


Монгол улс БНСУ-тай хамтарч 10 далайчныг бэлдэхээр боллоо. Монгол Улсын Далайн Захиргааны зорилго, бодлого чиглэлд өөрийн салбарын мэргэшсэн боловсон ...


Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр зорьж буй манай улс сүүлийн жилүүдэд Хөвсгөл далайд мөсний баяр хийдэг болсон. Энэ жилийн мөсний баяр 3 дугаар са...


Зам тээврийн яамны Далайн захиргаа нь өөрийн байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, дадлагажуулах үйл ажиллагааны хүрээнд Сингапур улсад байрлах “Мо...


Далайн захиргааны дарга Х.Энхбаатар, ахлах мэргэжилтэн Д.Байгалмаа, хуулийн зөвлөх Д.Мөнхцэцэг нар Сингапур Улс дахь “Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл” ...


Бид өмнө нь та бүхэндээ цахим хуудсаараа дамжуулан өөрсдийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор Сингапур улс руу тур...


Монгол Улс нь Олон улсын далайн байгууллага (ОУДБ)-ын гишүүнээр 1996 онд элсэж орсон бөгөөд тус байгууллага нь олон улсад нийтээр дагаж мөрдөх хууль, ...