Үйл явдлын мэдээ

2012 оны 3 дугаар сарын 17-31-ны хооронд Солонгос Улсын Сөүл болон Бусан хотод болсон БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг /KOICA/ болон Мон...
Дэлгэрэнгүй

Олон Улсын Далайн байгууллагын даалгавар (ITCP хөтөлбөрын дугаар TC/1241-дагуу Азид далайн хөгжлийг дэмжих) Монгол Улсын Улаанбаатар хотноо 2012.09.10...
Дэлгэрэнгүй

Олон улсын далайн байгууллага (ОУДБ) нь 2 жилд нэг удаа ассемблей буюу чуулга уулзалтыг ИБУИНВУ-ын нийслэл Лондон хотод байрлах өөрийн төв байранд зох...
Дэлгэрэнгүй

Монгол Улс хэдийгээр Эргийн буюу боомт улс (Coastal or Port state) биш боловч Далбааны эзэн улс (Flag state) болохын хувьд тус семинарт уригдаж оролцс...
Дэлгэрэнгүй

Энэхүү өндөр дээд хэмжээний зөвлөлдөх уулзалт, семинар 2014 оны 6 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод болж өнгөрсөн ба Далайн захиргааны да...
Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсад “Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төв” 2013 оны эхээр албан ёсоор байгуулагдсан нь манай улсад анх удаа Олон у...
Дэлгэрэнгүй

Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулахаар тохиролцож гэрээ байгуулсан БНСУ-ын Саммок шиппинг болон Монголын талын хувь нийлүүлэгч болох “Монголиа...
Дэлгэрэнгүй

2014 оны 3 дугаар сарын 19-нөөс 21-ний өдрүүдэд БНХАУ-ын Бээжин хотноо “Далайн технологи ба тоног төхөөрөмж” Олон улсын үзэсгэлэн зохион байгуулагдсан...
Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн


Үйл явдлын мэдээ