"Хийлдэг завь тоглоом биш" аян

   ЗТХЯ-ны харьяа Монгол Улсын Далайн захиргаанаас “Хийлдэг завь тоглоом биш” аяныг зохион байгуулж байгаа бөгөөд аялагч, зорчигч та бүхэн нуур цөөрөм, гол мөрний орчимд бага насны хүүхдэд тавих хараа, хяналтаа сайжруулж, хувийн хөвөгч хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд эрсдэл учруулахаас болгоомжлохыг онцгойлон анхааруулж байна.

   Та “Хийлдэг завь тоглоом биш” аянтай холбоотой сурталчилгааны материалуудыг татан авч ашиглана уу.


*.JPG (4096 x 3072)

*.SVG (Vector) coming soon


*.PNG (1829 x 2617)


*.PNG (8000 x 4500)

*.SVG (Vector)


*.PNG (4500 x 4500)

*.SVG (Vector)


*.PNG (7138 x 2259)

*.SVG (Vector)


*.PNG (4500 x 3599)

*.SVG (Vector)