Бүс нутгийн семинарт оролцсон тухай

Монгол Улс хэдийгээр Эргийн буюу боомт улс (Coastal or Port state) биш боловч Далбааны эзэн улс (Flag state) болохын хувьд тус семинарт уригдаж оролцсон ба Монгол Улсын далайн салбарын бодлого, Далайн захиргааны үйл ажиллагааны талаар товч танилцуулан Монголын далбаатай хөлөг онгоцыг эзэмшлийн хэлбэрээр харуулсан хүснэгт график, үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийг харуулсан танилцуулга, илтгэл тавив.

Тус арга хэмжээнд далайн салбарын асуудал хариуцсан хүмүүс эх орноо төлөөлж ирсэн ба зохион байгуулж буй Олон Улсын Далайн байгууллагаас 3, Индонез Улсаас 19, Бруней Даруссалам Улсаас 2, Тимор Лесте 2, Сингапур, Малайз, Филлипин, Монгол, Камбож, Хятад, Вьетнам, БНСУ, Тайланд, Иран, Мьянмар улсаас тус бүр нэг хүн нийт 40 гаруй мэргэжилтэн, эрдэмтэн судлаачид оролцож санал бодлоо солилцов.

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ