УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ,  УЛСЫН ДУГААР, ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ  ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ,

 УЛСЫН ДУГААР, ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ

 ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Үйлчилгээний төрөл

Төлбөрийн хэмжээ

Дансны мэдээлэл

1.

Усан замын тээврийн хэрэгслийг бүртгэх, улсын дугаар, гэрчилгээ олгох

 

 

Тэмдэгтийн хураамж  10,000 төг

 

Татварын ерөнхий газрын https://itax.mta.mn/ цахим хуудсанд хандаж төлбөрийн даалгавар цахимаар үүсгэн тэмдэгтийн хураамж төлнө.

 

2.

Усан замын тээврийн хэрэгсэлд гэрчилгээ олгох, шилжилт хөдөлгөөн хийх, гэрчилгээ нөхөн олгох

 

Гэрчилгээний үнэ

 6,000 төг

 

Далайн захиргааны

Төрийн банкны данс: 106000028307

 

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ