ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ЗАВЬ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

ЗТХЯ-ны харьяа Далайн захиргаанаас Ховд аймгийн Дөргөн сумын Засаг даргын Тамгын газарт Далай нуур, Хар ус нуур, Дөргөн нуур, Агваш арал болон бусад нууруудад усан замын тээврийн эргүүл хяналт хийх, аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, хог хаягдлыг бууруулах зорилгоор тусгай зориулалтын усан замын тээврийн хэрэгслийг иж бүрнээр нь гэрээгээр ашиглуулахаар хүлээлгэн өглөө.

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ