ИРГЭДИЙН ЭРХ АШГИЙГ НЭГДҮГЭЭРТ ТАВЬЖ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШУУРХАЙ ХҮРГЭН, ҮР ДҮН ГАРГАЖ АЖИЛЛАХЫГ САНУУЛЛАА

ИРГЭДИЙН ЭРХ АШГИЙГ НЭГДҮГЭЭРТ ТАВЬЖ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШУУРХАЙ ХҮРГЭН, ҮР ДҮН ГАРГАЖ АЖИЛЛАХЫГ САНУУЛЛАА

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын ээлжит шуурхай хуралдаан  /2023.07.17/ боллоо.

		</div>
<img class=