Усан замын тээврийн хэрэгслийн баримт материалыг цахимаар хүлээн авах систем ашиглалтанд орлоо

Усан замын тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах, шилжилт хийх, шаардлагатай баримт материалыг цахимаар хүлээн авах систем ашиглалтанд орлоо.

Та дараах хаягаар орж системийг ашиглана уу.
https://monmarad.gov.mn/file-system

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ