Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухайХавсралт файл
STCW соёрхон баталсан хууль.pdf116.2KB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ