Конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай


ХАВСРАЛТ ФАЙЛ
STCW соёрхон баталсан хууль.pdf116.2KB