"Далайд гарцгүй Монгол Улсын тээвэр, логистикийн өнөөгийн байдал, сайжруулах боломж” цахим семинар, хэлэлцүүлэг

"ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ МОНГОЛ УЛСЫН ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИКИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ” ЦАХИМ СЕМИНАР, ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХӨТӨЛБӨР

 

Огноо:                                                2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн 14-16 цаг

Хаана:                                                Google meet

Зохион байгуулагч:                        Монгол Улсын Далайн захиргаа     

Хамтран зохион байгуулагч:        Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын ОУСТөв,

                                                          GS-1 Mongolia Олон Улсын байгууллага,

                                                          Монголын логистикийн холбоо,

                                                          Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо

 

Цаг

Арга хэмжээ

Хариуцах эзэн

13:45-14:00

Бүртгэл

           Зохион байгуулагчид

14:00-14:05

Нээлт

          Далайн захиргаа

 

Илтгэлийн агуулга

Илтгэгч

14:05-14:20

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнууд ба Монгол: Гадаад худалдааны тээврийн зардал

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвийн захирал Э.Одбаяр

14:25-14:40

Монгол Улсын нэгдэж орсон Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, тээвэр логистикийн салбарт ашиглах боломж

Далайн захиргааны мэргэжилтэн Д.Байгалмаа

14:45-15:05

Хилийн цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилт, бэлэн байдлын үнэлгээний үр дүн

“GS-1 Mongolia” байгууллагын дарга Ш.Цэвэлсайхан

15:10-15:25

Монгол Улсад логистикийн сүлжээг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоо

Үндэсний хөгжлийн газрын Судалгаа, шинжилгээний хэлтсийн дарга  А.Мөнхболд доктор /Ph.D/, дэд профессор  (Монголын логистикийн холбоо)

15:25-15:40

Монгол Улсын импортын барааны тээвэрлэлт, тулгамдаж буй асуудал

Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо

15:40-16:00

Хэлэлцүүлэг

Нийт оролцогчид

16:00

Хаалт

 

                                        

--- оОо---

 

Тус цахим семинар, хэлэлцүүлэг нь үнэ төлбөргүй бөгөөд оролцохыг хүссэн хувь хүн албан байгууллага урьдчилан доорх и-мэйл хаяг болон утсаар бүртгүүлнэ үү!

 

И-мэйл хаяг:   Bilegsaikhan@monmarad.gov.mn

Утас:               9988 5523, 7014 4802