"Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал" төсөл

Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд! ЗТХЯ-наас "Усан замын зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн үнэ, тарифын аргачлал"-ын төслийг боловсруулж ирүүлээд байна. Энэхүү аргачлалын төсөлд өгөх саналаа 2020 оны 08 дугаар сарын 14-ний дотор ирүүлнэ үү.

Утасны дугаар: 7013 4802
Цахим шуудан: info@monmarad.gov.mn
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ