Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан тохиолдолд осол хордлогын шалтгааныг тогтоох, үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ