"Монголын Эдийн засаг" сэтгүүлийн тусгай дугаарт далайн салбарын үйл ажиллагааг танилцуулав