"Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага" төсөл

"Усан замын тээврийн хэрэгсэлд тавигдах техникийн шаардлага" төсөлд оруулах саналаа Далайн захиргаанд 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлнэ үү.

Цахим шуудан: info@monmarad.gov.mnХавсралт файл
tekhnik.pdf11.81MB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ