Албан хаагчдын жагсаалт / Холбоо барих мэдээлэл

ДАЛАЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛТНУУД

2021.09.14

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

И-мэйл хаяг

1

Б.Биндэръяа

Дарга

51261489

binderya@monmarad.gov.mn

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС (601 тоот)

2

Д.Амартүвшин

Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга

51261490

amartuvshin@monmarad.gov.mn

3

Ш.Азмаа

Нягтлан бодогч

70124802

azmaa@monmarad.gov.mn

4

Ч.Оюунцэцэг

Хууль тогтоомж, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн

51261489

oyuntsetseg@monmarad.gov.mn

5

Ю.Өлзийжаргал

Олон улсын гэрээ, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

70114802

ulziijargal@monmarad.gov.mn

6

Б.Ануужин

Бичиг хэрэг, архив хариуцсан мэргэжилтэн

51261489

b.anuujin@monmarad.gov.mn

7

Г.Гаяпа

Мэдээллийн сүлжээ, техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

70114802

gaypa@monmarad.gov.mn

8

П.Отгонсүрэн

Нярав

70124802

otgonsuren@monmarad.gov.mn

ХӨЛӨГ ОНГОЦНЫ БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН АЛБА (606 тоот)

9

Б.Алтан-Од

Хөлөг онгоцны бүртгэл, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

11-310642

altanod@monmarad.gov.mn

10

Г.Золбоо

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

11-310642

zolboo@monmarad.gov.mn

11

Б.Анавад

Хөлөг онгоцны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

11-310642

anavad@monmarad.gov.mn

12 Р.Батдорж

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

11-310642

r.batdorj@monmarad.gov.mn
13 О.Анужин

Далбааны эзэн улсын хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

11-310642

anujin@monmarad.gov.mn

ДАЛАЙН ТЭЭВЭР, БООМТ АШИГЛАЛТ ХАРИУЦСАН АЛБА (604 тоот)

14

Б.Мөнхбат

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70144802

munkhbat@monmarad.gov.mn

15

Д.Байгалмаа

Далайн тээвэр, боомт ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

70144802

baigalmaa@monmarad.gov.mn

16

С.Билэгсайхан

Далайн тээвэр, логистик хариуцсан мэргэжилтэн

70144802

bilegsaikhan@monmarad.gov.mn

УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН АЛБА (603 тоот)

17

Т.Олонбаяр

Усан замын тээврийн бүртгэл, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70134802

olonbayar@monmarad.gov.mn

18

Б.Нэргүй

Усан замын тээврийн хяналтын улсын байцаагч

70134802

nergui@monmarad.gov.mn

19

У.Нарантуяа

Усан замын тээврийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

70134802

u.narantuya@monmarad.gov.mn

20 Х.Батмэнд Усан замын тээврийн хяналт хариуцсан мэргэжилтэн 70134802 batmend@monmarad.gov.mn