Төрийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан мэдээллийн технологийн багц сургалтад хамрагдлаа

        Ухаалаг засаг төслийн хүрээнд ЗГХЭГ-аас хэрэгжүүлж буй "Төрийн энтерпрайз архитектур" дэд төслийн хүрээнд 11 дүгээр сарын 28-ны Пүрэв гарагт Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харъяа байгууллагуудын албан хаагчдад зориулан зохион байгуулагдсан "Төрийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан мэдээллийн технологийн багц сургалт"-ад Далайн захиргааны мэргэжилтнүүд идэвхитэй оролцлоо.