“Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ын төсөл

"Усан замын тээврийн тухай” хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан салбарын эрх зүйн хэм хэмжээний актуудыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн шаардлагын дагуу олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна.

 

Иймээс аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд та бүхэн Зам, тээврийн сайд, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдын хамтарсан 2014 оны 138/А-208 дугаар тушаалаар баталсан “УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛД ТЕХНИКИЙН БОЛОН ЭКОЛОГИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ ХИЙХ, ТОО БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРАМ”-ын шинэчлэн боловсруулсан төсөлтэй танилцаж, холбогдох саналаа 2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор дараах цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

Холбоо барих и-мэйл: info@monmarad.gov.mn

Утас: 261488, 261489, 261490

 

ЗТХЯ-ны харьяа Далайн захиргаа
Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ