Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой объектод гэрчилгээ олгох журмын төсөлд санал авч байна

Усан замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой объектод гэрчилгээ олгох журмын төсөлд оруулах саналаа Далайн Захиргааны мэргэжилтэн С.Энхбаяр-т 2018 оны 11 дугаар сарын 12-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү.

Утас: (976-51) 261490

Цахим шуудан: s.enkhbayar@monmarad.gov.mnШинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ