Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хэрэглэх дохио тэмдэг, төрөл, загвар, нэр томьёо, тодорхойлолт, суурилуулах ба байрлуулах. MNS 6314: 2012

Усан замын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд хэрэглэх дохио тэмдэг, төрөл, загвар, нэр томьёо, тодорхойлолт, суурилуулах ба байрлуулах. MNS 6314: 2012Хавсралт файл
MNS 6314 2012.pdf9.57MB

Шинэ мэдээ


Үйл явдлын мэдээ