Боловсон хүчин бэлтгэх

         Монгол Улс нь Шведийн Малмо дахь Олон улсын далайн байгууллагын салбар Дэлхийн далайн их сургууль, ОХУ-ын Владивосток хот дахь Тэнгисийн их сургууль, БНХАУ-ын Далианы далайн их сургууль, БНСУ-ын Пукёоны их сургууль, БНСУ-ын Далайн тээвэр, загас агнуурын технологийн институт, БНСУ-ын Мокпо далайн үндэсний их сургууль зэрэгт гадаад улсын болон олон улсын байгууллагын тэтгэлгээр салбарын боловсон хүчнийг цөөн тоогоор бэлтгэж байна. 

         Монгол Улсын Далайн захиргаа нь 2000 оноос өнөөдрийг хүртэл нийт 19 хүнийг суралцуулж төгсгөсөн бөгөөд төгсөж ирсэн оюутнууд маань Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Монгол Улсын Далайн захиргаа болон “Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл” компанид мэргэжлээрээ үр бүтээлтэй ажиллаж байна.