Далайн тээвэр

         Монгол Улсад далайн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх, газар зүйн байршлаас үл хамааран далайд гарцтай болох, Монгол Улсын бараа бүтээгдэхүүнийг далайгаар дамжуулан 3-дагч зах зээлд тээвэрлэх боломжийг нээлттэй болгох ажлын хүрээнд шат дараатай арга хэмжээ авснаар тодорхой үр дүнд хүрч байна.  Үндэсний далайн тээврийн салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд далайн салбарын тэргүүлэгч улсуудтай хамтарч тээврийн үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр ажиллаж байна. Тухайлбал, Монгол Улсын уул, уурхайн бүтээгдэхүүнийг гуравдагч улсад экспортлох зорилгоор 2015 онд Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын хамтарсан далайн тээврийн компанийг үүсгэн байгуулсан.

         Тус компани үүсгэн байгуулагдсан түүхийг сөхвөл, 2011 онд ЗТБХБЯ болон БНСУ-ын Газар, тээвэр, далайн хэргийн яамны хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг байгуулсан. Монгол Улсын Далайн захиргаа болон БНСУ-ын “Саммок Шиппинг” ХХК-ийн хооронд далайн тээврийн хамтарсан компанийг байгуулах тухай харилцан ойлголцлын Санамж бичгийг 2012 онд байгуулсан. Монгол Улсын ЗТЯ болон БНСУ-ын Далайн хэрэг, загас агнуурын яамны хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичгийг 2015 онд байгуулсан.

Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах асуудлыг Засгийн газрын 2015 оны 180 дугаар тогтоолоор дэмжсэнээр Монгол-Солонгосын хамтарсан “Монгол-Саммок Ложистикс” ХХК-ийг БНСУ-ын Сөүл хотноо байгуулаад байна.

“Монгол-Саммок Ложистикс” ХХК-ийн зорилго:

- Далайн тээврийн салбарыг Монгол Улсад хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

- Далайд гарах гарцыг нэмэгдүүлэх

- Далайн олон улсын худалдаа, тээврийн үйл ажиллагаанд оролцох

- Монгол Улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг гуравдагч зах зээлд экспортолж дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц үнээр борлуулах үйл ажиллагааг баталгаажуулах

- Монгол Улсын далайн салбарын үндэсний боловсон хүчин бэлтгэх;

- Далайн нөөц баялгийг ашиглах, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг далайгаар дамжуулан тээвэрлэх боломжийг нээлттэй болгох.