Name Approved on Published Attachment
1 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай 2020-11-17 Download
2 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020-11-12 Download
3 Хөвсгөл нуур орчмын бүсийг “Эко аялал, жуулчлалын бүс” болгон хөгжүүлэх тухай 2019-08-29 Download
4 Усан замын тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэгийн төлбөрийн жишиг батлах тухай 2019-07-08 Download
5 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2019-05-30 Download
6 2019 ОНЫГ ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ БОЛГОХ ТУХАЙ 2019-05-30 Download
7 ТОГТООЛ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 2009 оны (№143) 2019-04-15 Download
8 2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын жил” болгох тухай (№59) 2019-03-25 Download
9 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай (№01) 2018-09-03 Download
10 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай (№258) 2018-09-03 Download
11 Төлөвлөгөө батлах тухай (№201) 2018-06-27 2018-08-20 Download
12 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай (№121) 2016-10-26 2018-08-20 Download
Download
13 Журам батлах тухай (№246) 2017-09-13 2018-08-20 Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
14 Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны Төсвийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай (№337) 2017-12-13 2018-08-20 Download
15 Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах тухай (№180) 2015-05-11 2018-08-20 Download
16 Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 2015-02-12 Download
Download