ШИЛЭН ДАНС ЦЭСНЭЭС 2017, 2018 ОНЫ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХАРНА УУ